Nestorkring

Rijk aan ervaring

Welkom op de website van Nestorkring

Ideaal klankbord voor bestuur, directie, kader en Raden van Toezicht van maatschappelijke organisaties. Ervaren voormalig bestuurders en directeuren als adviseur, coach of mentor.


Nestorkring is een onafhankelijke stichting die wil bijdragen aan het optimaal functioneren van bestuur, directie en management van allerlei maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk door middel van professionele advisering en coaching door nestoren die hun kennis en ervaring belangeloos ter beschikking stellen. Een specifieke vorm van coaching, die in toenemende mate wordt gevraagd, is het vervullen van de rol als mentor. 

De nestoren hebben een brede achtergrond, verworven in leidinggevende functies in het bedrijfsleven, bij de overheid en in not for profit organisaties.

Nestorkring heeft opdrachtgevers in vrijwel alle geledingen van het maatschappelijk middenveld. Gedurende haar bestaan realiseerde Nestorkring meer dan 600 opdrachten bij onder meer instellingen voor  kinderopvang, onderwijs, intramurale zorg, thuiszorg, welzijn, sociaal-cultureel werk, vluchtelingenwerk, milieu, kunst en cultuur.Nieuws:

Vanwege de toenemende vraag naar de inzet van onze nestoren in met name de regio Noord-Oost vinden daar gesprekken plaats met nieuwe kandidaat-nestoren. We kunnen melden dat er inmiddels twee nieuwe nestoren zijn begonnen. Ook in de regio West zijn twee nieuwe nestoren begonnen.