Nestorkring
Rijk aan ervaring

Welkom op de website van Nestorkring

Ideaal klankbord voor bestuur, directie, kader en Raden van Toezicht van maatschappelijke organisaties. Ervaren voormalig bestuurders en directeuren als adviseur, coach of mentor.


Nestorkring is een onafhankelijke stichting die wil bijdragen aan het optimaal functioneren van bestuur, directie en management van allerlei maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk door middel van professionele advisering en coaching door nestoren die hun kennis en ervaring belangeloos ter beschikking stellen. Een specifieke vorm van coaching, die in toenemende mate wordt gevraagd, is het vervullen van de rol als mentor. 

De nestoren hebben een brede achtergrond, verworven in leidinggevende functies in het bedrijfsleven, bij de overheid en in not for profit organisaties.

Nestorkring heeft opdrachtgevers in vrijwel alle geledingen van het maatschappelijk middenveld. Gedurende haar bestaan realiseerde Nestorkring tot dusver meer dan 680 opdrachten bij onder meer instellingen voor  kinderopvang, onderwijs, intramurale zorg, thuiszorg, welzijn, sociaal-cultureel werk, vluchtelingenwerk, milieu, kunst en cultuur.Nieuws:

Nestorkring heeft een nieuwe voorzitter

Het bestuur van de Nestorkring heeft Bert Smid te Heerenveen benoemd tot nieuwe voorzitter. Hij volgt Cees Stal op die na 12 jaar de kar te hebben getrokken afzwaait. Smid had directiefuncties in het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs, was interim-directeur, adviseur, projectleider en trainer en directeur van een onderwijsadviescentrum. Hij is nestor sinds 2012, deed in die hoedanigheid advies- en coachingsopdrachten bij onderwijsorganisaties en een organisatie voor vluchtelingen. Smid is aangetreden op de jaarlijkse bijeenkomst van nestoren op 28 september in filmmuseum Eye in Amsterdam.